"Przeprowadziliśmy półroczne przeglądy ratingów kredytowych dla następujących podmiotów. W ramach przeglądu półrocznego S&P Global Ratings dokonuje przeglądu bieżących ratingów kredytowych w odniesieniu do najnowszych danych o emitentach/emisjach, jak również w odniesieniu do ostatnich wydarzeń rynkowych" - czytamy w komunikacie.

Agencja przedstawiła listę podmiotów, których dotyczy przegląd - obejmowała ona Polskę - i podkreśliła, że nie stanowi ona wskazania, czy w najbliższej przyszłości prawdopodobne jest podjęcie działań w zakresie ratingu kredytowego.

W październiku 2020 r. S&P Global Ratings podtrzymał długoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia dla Polski w walucie obcej na poziomie A- oraz długoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia w walucie krajowej na poziomie A. Perspektywa ratingów została wówczas podtrzymana na poziomie stabilnym.