"Przy pełnej absorbcji grantów z Funduszu Odbudowy i Odporności oraz tradycyjnego finansowania z UE, Chorwacja, Bułgaria i Rumunia doświadczą największego wpływu na wzrost PKB (wśród krajów EŚW - PAP), odpowiednio po 1,0, 1,0 i 0,8 pkt. proc. rocznie w latach 2021-27. Słowenia, Czechy i Polska skorzystają najmniej, ze średnim pobiciem tempa wzrostu o 0,2 pkt. proc. rocznie w tym samym okresie" - napisano w raporcie z 19 kwietnia.

"Redukcja relacji zadłużenia do PKB będzie najmniejsza w Czechach i w Polsce - po 0,2 pkt. proc. rocznie" - dodano.

Agencja dodaje, że obowiązujący od 1 stycznia mechanizm unijny, wiążący wypłatę finansowania od przestrzegania zasad praworządności, niesie ryzyko dla napływu środków do Polski i Węgier.

"W praktyce jednak nałożenie tych sankcji (...) prawdopodobnie byłoby relatywnie skomplikowane" - dodano.

Od 26 lutego do 2 kwietnia trwały konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

KPO jest podstawą do wypłaty środków z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - największego elementu Funduszu Odbudowy (Next Generation EU), który jest odpowiedzią Unii Europejskiej na zagrożenia i wyzwania gospodarcze, jakie spowodowała pandemia.

W ramach Instrumentu Polska ma do dyspozycji (w cenach bieżących) ok. 58,1 mld euro, w tym: 23,9 mld euro w dotacjach i 34,2 mld euro w pożyczkach.

Do sierpnia 2026 r. Polska planuje wydać całą dostępną sumę bezzwrotnych dotacji z Funduszu Odbudowy.

W pierwszym kroku z części pożyczkowej KPO Polska chce pozyskać 10 mld euro.

Do końca kwietnia 2021 roku Polska ma czas na przekazanie gotowego KPO Komisji Europejskiej. Ta z kolei będzie miała dwa miesiące na zaakceptowanie planu. (PAP Biznes)