"Główny Urząd Statystyczny informuje, że według pierwszego szacunku wartość produktu krajowego brutto w 2020 r. wyniosła 2323,9 mld zł. Podana wartość produktu krajowego brutto służy do określenia przez Ministra Finansów kwoty i relacji do PKB państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa - według stanu na koniec roku budżetowego" - wyjaśniono w komunikacie.

W kwietniu br. GUS podtrzymał spadek PKB w 2020 roku i zrewidował o 0,2 pkt szacunek wzrostu PKB w 2019 do 4,7% r/r.

Według ostatecznego szacunku, produkt krajowy brutto (PKB) w 2019 r. wzrósł realnie o 4,7%, w porównaniu z 2018 r., wobec wcześniej opublikowanego wzrostu o 4,5%. W 2020 r. spadek PKB nie zmienił się i wyniósł 2,7%.