Konsensus rynkowy wynosił 1,7 proc. spadku w ujęciu kwartalnym (wyrównanym sezonowo).

W ujęciu rocznym, PKB (niewyrównany sezonowo) spadł o 3,4 proc. w I kw. 2021 r. Konsensus rynkowy wynosił 3,3 proc. spadku w tym ujęciu.