"Ogólnie rzecz biorąc, postrzegamy ryzyka związane z perspektywami wzrostu w strefie euro jako zasadniczo zrównoważone. Z jednej strony, jeszcze silniejsze ożywienie mogłoby wynikać z lepszych perspektyw dla popytu globalnego i szybszego niż oczekiwano zmniejszenia oszczędności gospodarstw domowych po zniesieniu ograniczeń socjalnych i ograniczeń w podróżowaniu. Z drugiej strony, trwająca pandemia, w tym rozprzestrzenianie się mutacji wirusa, oraz jej wpływ na warunki gospodarcze i finansowe nadal stanowią źródła ryzyka" - powiedziała Lagarde podczas konferencji prasowej.

EBC oczekuje obecnie rocznej inflacji HICP w strefie euro poziomie 1,9% w 2021 r. 1,5% w 2022 r. i 1,4% w 2023 r., podała Lagarde. W marcu oczekiwano odpowiednio: 1,5% w 2021 r., 1,2% w 2022 r. oraz 1,4% w 2023 r.

"W porównaniu z projekcjami makroekonomicznymi służb EBC z marca 2021 r. prognoza inflacji została skorygowana w górę dla lat 2021 i 2022, głównie ze względu na czynniki tymczasowe i wyższą inflację cen energii. Nie ulega ona zmianie dla 2023 r., ponieważ wzrost inflacji bazowej jest w dużej mierze równoważony oczekiwanym spadkiem inflacji cen energii. Przewiduje się, że inflacja HICP z wyłączeniem energii i żywności wzrośnie z 1,1% w 2021 r. do 1,3% w 2022 r. i 1,4% w 2023 r., przy czym w całym okresie objętym prognozą przewiduje się jej wzrost w porównaniu z projekcją z marca 2021 r." - dodała Lagarde.