"Po spadku PKB w pierwszym kwartale, spodziewam się w drugim kwartale znaczącego wzrostu o około 7 proc., zaś w skali roku nie wykluczam, że przebijemy sufit, czyli 5 proc." - powiedział Gowin ISBnews po konferencji prasowej.

W końcu maja Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, prezentując drugie szacunki tych danych, że PKB (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) spadł o 0,9 proc. r/r w I kw. 2021 r. wobec 2,7 proc. spadku r/r w poprzednim kwartale.

We wtorek Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu na 2022 r. przewidujące m.in. wzrost PKB w wysokości 4,3 proc. wobec 3,8 proc. oczekiwanych w tym roku.