S&P prognozuje średnioroczną inflację w Polsce (HICP) w 2023 r. na poziomie 11,8 proc., w 2024 r. 6,2 proc.

Według S&P, RPP utrzyma stopy procentowe na obecnym poziomie 6,75 proc. do końca 2023 r. W 2024 r. agencja spodziewa się obniżek stopy referencyjnej łącznie o 150 pb. (5,25 proc. na koniec roku), a w 2025 r. o kolejne 175 pb. (3,50 na koniec okresu).

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2". Rating Polski według Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne. (PAP Biznes)