Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podwyższył prognozę wzrostu PKB Polski o 0,2 pkt proc. na 2023 r. - do 0,7%, podał bank. Ekonomiści oczekują wzrostu polskiej gospodarki w okolice potencjału w 2024 r. i szacują, że PKB wzrośnie o 2,8% w przyszłym roku.

"Krajowa gospodarka doświadcza postępującego spowolnienia. Wysoka inflacja oraz podwyższone stopy procentowe ograniczają przestrzeń do wzrostu konsumpcji, spychając jej dynamikę na ujemne poziomy. Taki stan może się utrzymywać w pierwszej połowie bieżącego roku. Ten komponent będzie determinował relatywnie słabe wyniki całego PKB. Niemniej podażowe źródła inflacji wygasają, co poprawia perspektywy wzrostu w horyzoncie II połowy bieżącego roku i całego przyszłego roku. Oczekujemy, że w całym 2023 roku PKB wzrośnie o 0,7%, a w 2024 roku o 2,8%" - czytamy w kwartalnym raporcie makroekonomicznym banku.

W I poł. br. wzrost PKB będzie odznaczać się przejściowymi ujemnymi rocznymi dynamikami oraz oczekiwana jest przedłużona recesja konsumpcyjna związana z wysokim poziomem inflacji.

W II poł. roku nastąpi odbicie popytu wewnętrznego i przy solidnym rynku pracy, aktywność gospodarcza będzie przyspieszać.

"Głównym źródłem ryzyka pozostaje sytuacja na Ukrainie. Z jednej strony istnieje groźba powrotu obaw o kryzys energetyczny, co poprzez podbicie inflacji odsunie w dal horyzont poprawy koniunktury. Z drugiej strony niewykluczone zakończenie konfliktu przyniosłoby silny impuls dla poprawy koniunktury. Silniej mógłby rosnąć eksport na Wschód, przy jednoczesnej głębszej korekcie cen surowców" - czytamy też w raporcie.

Reklama

(ISBnews)