Produkt Krajowy Brutto w strefie euro (wyrównany sezonowo) spadł w I kwartale 2023 r. o 0,1 % kw/kw i wzrósł o 0,2 % kw/kw w UE – według szacunków Eurostatu.

W IV kw. 2022 r. PKB spadło o 0,1 % w strefie euro oraz o 0,2 % w UE.