Produkt Krajowy Brutto (PKB) wyrównany sezonowo wzrósł o 0,1 proc. kw/kw w strefie euro i nie zmienił się w całej Unii Europejskiej w tym ujęciu w II kw. 2023 r., wynika z finalnych danych urzędu statystycznego Eurostat.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,3% wzrostu w ujęciu kwartalnym. W ujęciu rocznym, PKB wyrównany sezonowo wzrósł w II kw. br. o 0,5% w strefie euro i o 0,4% w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,6% wzrostu w tym ujęciu.

PKB w Polsce. Co pokazują dane Eurostatu?

"Największy wzrost PKB w porównaniu z poprzednim kwartałem odnotowała Litwa (+2,9%), a następnie Słowenia (+1,4%) i Grecja. Największe spadki zaobserwowano w Polsce (2,2%), Szwecji (0,8%) i Austrii (0,7%)" - podał Eurostat.