W porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku sezonowo skorygowany PKB pozostał stabilny zarówno w strefie euro, jak i w UE w trzecim kwartale 2023 r.

Wzrost PKB w ujęciu kwartalnym

W trzecim kwartale w porównaniu do poprzedniego kwartału największy wzrost zanotowała Malta, gdzie produkt krajowy brutto wzrósł o 2,4 proc. Na drugim miejscu najszybciej rozwijających się gospodarek znalazła się Polska ze wzrostem PKB na poziomie 1,5 proc. Kolejny był Cypr (+1,1 proc.).

Reklama

Na drugim krańcu kwartalnego zestawienia z największym spadkiem PKB znalazła się Irlandia. W trzecim kwartale 2023 r. gospodarka Zielonej Wyspy skurczyła się o 1,9 proc. Kolejne największe spadki PKB odnotowały: Estonia (-1,3 proc) i Finlandia (-0,9 proc.).

Z 27 państw UE 13 zanotowało spadek PKB, w tym Niemcy o 0,1 proc.

Wzrost PKB w ujęciu rocznym

W ujęciu rocznym klasyfikacja wygląda nieco inaczej. Podobnie jak w zestawieniu kwartalnym, na pierwszym miejscu najszybciej rosnących gospodarek znalazła się Malta, gdzie w trzecim kwartale 2023 r. PKB było większe niż przed rokiem o 7,1 proc. Dwa kolejne miejsca zajęły Chorwacja (+3,0 proc.) i Rumunia (+2,9 proc.).

Roczne zestawienie zamykają: Irlandia ze spadkiem PKB na poziomie 5,6 proc., Estonia (-4 proc.) i Luksemburg (-1,8 proc.)

Ogółem z 27 krajów członkowskich UE spadek PKB zanotowała 10 państw. Wśród nich znalazła się największa gospodarka Wspólnoty. W ciągu roku niemiecka gospodarka skurczyła się o 0,4 proc.

Polska znalazła się w grupie państw, które odnotowały roczny wzrost PKB. W ciągu roku PKB Polski wzrosło o 0,6 proc.