Natomiast w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku sezonowo skorygowany PKB wzrósł w IV kwartale 2023 r. o 0,1 proc. w strefie euro i o 0,3 proc. w całej UE.

Według wstępnych szacunków, opartych na kwartalnych danych skorygowanych sezonowo, szacunkowy wzrost PKB w całym 2023 r. był na poziomie 0,5 proc. zarówno w strefie euro, jak i w UE.

Kraje z największym wzrostem PKB

Reklama

Wśród państw, dla których dostępne są dane, w IV kwartale najszybciej rozwijała się gospodarka Słowenii, gdzie PKB wzrósł o 1,1 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału i o 2,6 proc. w porównaniu do kwartału sprzed roku. Na kolejnych miejscach znalazły się Cypr i Portugalia. W relacji kwartalnej PKB Cypru wzrósł o 0,8 proc., a w porównaniu z IV kwartałem 2022 roku o 2,3 proc. Natomiast gospodarka Portugalii rozwijała się w tempie 0,8 proc., licząc kw/kw i 2,2 proc. r/r.

Kraje z największym spadkiem PKB

Ze wstępnych danych wynika, że w relacji kwartalnej sześć państw UE zanotowało spadek PKB. Wśród nich najbardziej skurczyła się gospodarka Irlandii, gdzie w IV kwartale 2023 r. PKB było mniejsze niż w poprzednim kwartale o 0,7 proc. i o 4,8 proc. niż w tym samym kwartale rok wcześniej.

Kolejne kraje z kwartalnym spadkiem to: Finlandia, Rumunia, Estonia (wszystkie po 0,4 proc.) oraz Niemcy i Litwa (oba po 0,3 proc.).

W porównaniu rocznym poza Irlandią największe spadki PKB zanotowały: Estonia (3 proc.), Austria i Finlandia (po 1,3 proc.), Holandia (0,3 proc.) oraz Łotwa, Czechy i Niemcy (wszystkie po 0,2 proc.).

PKB Polski w IV kwartale 2023 r.

W czwartym kwartale 2023 r. PKB Polski po wyrównaniu sezonowym utrzymał się na stabilnym poziomie w porównaniu do poprzedniego kwartału. Dużo lepiej gospodarka Polski wypadła w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku. W przypadku relacji rocznej sezonowo skorygowany PKB Polski wzrósł w IV kwartale 2023 r. o 1,7 proc., co wśród państw, dla których dostępne są dane, dało piąty najwyższy wynik.