Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych poinformowało, że w lutym Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury miał wartość 160,8 pkt., podczas gdy dla stycznia było to 159,2 pkt.

Giełda mocno wsparła lutowy Wskaźnik

„Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury, informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce w lutym 2024 roku wzrósł o 1,6 punktu. Był to siódmy miesiąc pozytywnych zmian wskaźnika i jeden z najsilniejszych spośród dotychczasowych wzrostów. Głównym źródłem optymizmu była warszawska giełda. Pozostałe składowe poprawiły się w bardziej umiarkowanym tempie lub pozostały na poziomie zbliżonym do notowań sprzed miesiąca” – stwierdzono w raporcie BIEC.

Reklama

Przemysł we względnej równowadze

Oceniono w nim, że nie widać istotnego przełomu w napływie nowych zamówień w sektorze przetwórstwa przemysłowego. W lutowych badaniach GUS pojawiła się pewna poprawa w stosunku do stycznia br., jednak przed miesiącem odnotowano wyraźny spadek tempa napływu nowych zamówień. W dłuższym okresie, obejmującym ostatnie 12 miesięcy zamówienia utrzymują się na niezmienionym poziomie.

„Dotyczy to zarówno zamówień realizowanych na rynek krajowy, jak i zamówień pochodzących od zagranicznych odbiorców. W przypadku zamówień zagranicznych kluczowe znaczenie ma zapewne przedłużająca się dekoniunktura w Europie, szczególnie zaś zła sytuacja w gospodarce niemieckiej. Największy spadek zamówień dotyczy trwałych dóbr konsumpcyjnych, w szczególności odzieży i wyrobów skórzanych. Relatywna poprawa nastąpiła w przypadku napływu zamówień u producentów mebli, gdzie w ubiegłym roku dekoniunktura była wyjątkowo dotkliwa” – czytamy w raporcie BIEC.

Wskazano, że nieznacznie wzrósł w firmach produkcyjnych poziom nadmiernych zapasów wyrobów gotowych. Zmiana na razie jest niewielka, może jednak zwiastować dalsze hamowanie skali produkcji, jeśli tempo napływu nowych zamówień wyraźnie nie przyspieszy.

Sytuacja finansowa producentów kuleje

„Stan finansów w firmach produkcyjnych utrzymuje się na poziomie ubiegłego miesiąca z około 18-proc. przewagą firm odnotowujących ciągłe pogarszanie się ich sytuacji finansowej nad odsetkiem firm odnotowujących poprawę” – stwierdzono w raporcie BIEC. – „Podobny brak wyraźnej zmiany wystąpił w ocenach menadżerów na temat ogólnej sytuacji gospodarczej i jej perspektyw rozwojowych. Wydaje się, że optymizm związany ze zmianą polityczną w wyniku ubiegłorocznych wyborów powoli wygasa” – dodano.

BIEC przypomniał także, że na warszawskiej giełdzie kontynuowane są wzrosty. Poziom indeksu WIG przewyższa obecnie wartości ze swego ostatniego lokalnego szczytu z września 2021 roku o ponad 8 proc.

autor: Marek Siudaj