Wskaźnik koniunktury dla przemysłu wyniósł -16,4 pkt wobec -16,8 w poprzednim miesiącu, dla sektora usług wyniósł -0,7 pkt wobec -0,8 pkt w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik koniunktury konsumenckiej wyniósł +1,2 pkt wobec +1,6 pkt w poprzednim miesiącu, natomiast wskaźnik dotyczący sprzedaży detalicznej wyniósł -1,5 pkt wobec -0,7 pkt w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik koniunktury w sektorze budowlanym sięgnął -15,7 pkt w lutym wobec -16,1 pkt miesiąc wcześniej.

Wskaźnik oczekiwań dotyczących zatrudnienia (EEI) w przypadku Polski wyniósł w lutym br. 102 pkt wobec 100 pkt w poprzednim miesiącu.

Reklama

(ISBnews)