Jak wynika z komunikatu GUS, Produkt Krajowy Brutto Polski w I kw. 2024 r. wzrósł o 2,0 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 1,0 proc. rdr w IV kw. 2023 r. W szacunku flash PKB w I kw. wzrósł o 1,9 proc. rdr. Z danych GUS wynika, że inwestycje w I kw. spadły o 1,8 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 4,6 proc., zaś popyt krajowy wzrósł o 1,7 proc. rdr.

Z konsensusu przeprowadzonego przez PAP Biznes wynika, że rynek oczekiwał wzrostu inwestycji o 2,0 proc. rdr, wzrostu konsumpcji prywatnej o 3,2 proc. rdr i wzrostu popytu krajowego o 1,5 proc. rdr. W ujęciu kdk PKB wzrósł o 0,5 proc. Wcześniej w szacunku flash GUS podawał, że w ujęciu kwartał do kwartału PKB w I kw. wzrósł o 0,4 proc.

Poniżej składowe PKB za IV kw. 2023 r. i I kw. 2024 r.:

I kw. 2024 IV kw. 2023
Spożycie ogółem 5,9 2,0*
Spożycie
- w sektorze gospodarstw domowych 4,6 0,0
- publiczne 10,9 7,5*
Akumulacja brutto -19,8 -10,3*
w tym:
Nakłady brutto na środki trwałe -1,8 15,8*
Eksport 0,5 3,6*
Import -0,1 -0,5*
Popyt krajowy 1,7 -1,5*
Produkt krajowy brutto 2,0 1,0
w tym:
Wartość dodana brutto 1,7 1,7*
Reklama

*dane po rewizji