Produkt Krajowy Brutto (PKB) wyrównany sezonowo wzrósł o 0,3 proc. kw/kw w strefie euro i o 0,3 proc. w całej Unii Europejskiej w I kw. 2024 r., wynika z finalnych danych urzędu statystycznego Eurostat.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,3 proc. wzrostu w ujęciu kwartalnym.

W ujęciu rocznym, PKB wyrównany sezonowo wzrósł o 0,4 proc. w I br. w strefie euro oraz wzrósł o 0,5 proc. w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,4 proc. wzrostu w tym ujęciu.

(ISBnews)