Kukiz '15 otrzymałby 7,4 proc. głosów, PSL - 5,9 proc. a SLD - 4,6 proc.

Badania opinii publicznej wskazują, że Ruch Narodowy otrzymałby 1,3 proc. poparcia, KORWIN - 1,2 proc., Razem - 1 proc., Nowoczesna - 0,9 proc. a Teraz - 0,3 proc. Na inne partie oddałoby głos 0,9 proc. wyborców.

Gdyby wyniki te przeliczyć na mandaty w Sejmie, wg Estymatora PiS zdobyłby 224 mandaty, PO - 157, Wiosna Biedronia - 31, Kukiz '15 - 27, PSL - 20, a Mniejszość Niemiecka - 1 mandat.

Jak informuje Estymator, badanie przeprowadzono w dniach 5-7 lutego 2019 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1011 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły, na jaką partię. (PAP)