Sprawą sporą było, czy nie będą musieli zapłacić podatku dochodowego od umorzonych kwot. Z dokumentu wynika, że nie. "Ponadto na dochody podatkowe wpływać będzie planowane zwolnienie od podatków (PIT, CIT) umorzenia subwencji z PFR” - można wyczytać w APK. Z 61 mld zł udzielonej pomocy umorzone ma być około 40 mld zł. Minimalny podatek od tej sumy to orientacyjnie ponad 3 mld zł. Maksymalny nawet 7 mld zł.

Rząd opisał to rozwiązanie w przyjętej dziś Aktualizacji Planu Konwergencji. To dokument w którym rządy państw UE raportują Brukseli zapowiadane działania i scenariusze w finansach publicznych na kolejne lata w tym to, na ile będą trzymać się kryteriów deficytu i długu.

MF prognozuje, że tempo wzrostu PKB osiągnie 3,8 proc. w tym roku, a w kolejnych latach przyśpieszy.

"Rada Ministrów przyjęła obiegowo Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2021-2024. Posłuży on do przygotowania projektu ustawy budżetowej na 2022 rok. Głównym jego elementem jest tzw. Aktualizacja Programu Konwergencji, czyli dokument, na podstawie którego Rada ECOFIN oceni naszą politykę gospodarczą. Dziś APK zostanie przesłany do Komisji Europejskiej" - poinformował minister w komunikacie resortu przekazanym PAP.

Reklama

"Walka z pandemią COVID-19 determinuje nie tylko to, jak nasza gospodarka wygląda obecnie, ale też jej rozwój w najbliższych latach. Prognozujemy, że w 2021 r. tempo wzrostu PKB osiągnie 3,8 proc., a w kolejnych latach przyśpieszy, by w 2024 r. obniżyć się do 3,5 proc." - dodał.

Czytaj także: https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8142877,marczuk-pfr-umorzenie-tarcza-finansowa-przedsiebiorcy.html