Od czwartku marszałkowie Sejmu i Senatu, Elżbieta Witek i Tomasz Grodzki, biorą udział w Atenach w Europejskiej Konferencji Przewodniczących Parlamentów państw członkowskich Rady Europy. W piątek marszałek Senatu zabrał głos w sesji zatytułowanej "Wspólna przyszłość wszystkich obywateli Europy".

"COVID-19 pokazał nam, że żaden europejski kraj nie poradzi sobie z pandemią i kryzysem z nią związanym bez współpracy i solidarności z innymi krajami" - powiedział. Według marszałka Senatu dzięki wzajemnemu zaufaniu udało się przezwyciężyć przeszkody i wspólnie rządy, instytucje publiczne i firmy farmaceutyczne doprowadziły do rozwoju i upowszechnienia programów szczepień w bardzo krótkim czasie.

Jak podkreślał Grodzki, w najbliższej przyszłości będzie trzeba "zarysować konkluzje z pozytywnych doświadczeń z europejskiej współpracy w walce z COIVD-19 i zastanowić się nad tymi negatywnymi". Wskazał, że bez międzynarodowej współpracy i instrumentów reagowania na sytuacje kryzysowe i zapobiegania im, Europa będzie bezradna.

Reklama

Zauważył, że pandemia przyśpieszyła proces rewolucji cyfrowej i wprowadzenie wielu rozwiązań - także w Polsce. Wskazał, że flagowym projektem, który rozwija się w Polsce, jest elektroniczny profil zaufany, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać wiele urzędowych spraw online, bez wychodzenia z domu. Mówił też w tym kontekście o wprowadzeniu internetowego konta pacjenta, czyli aplikacji, która daje szybki i bezpieczny dostęp do historii medycznej pacjentów; wskazywał, że było to wyjątkowo ważne narzędzie w czasie trwających w czasie pandemii okresów kwarantanny.

Grodzki mówił, że przykładem dobrej współpracy multilateralnej w czasie pandemii jest przyjęcie europejskiego certyfikatu szczepień.

Według marszałka ważne jest także odnowienie współpracy międzynarodowej wokół tematów takich jak pokój, bezpieczeństwo, rządy prawa, praw człowieka i zrównoważonego rozwoju, co jego zdaniem może być okazją do globalnej zmiany, służącej także kolejnym pokoleniom.

"Wierzę, że Unia Europejska - choć zdaniem niektórych nie jest idealna - nadal pozostaje najlepszym projektem dla Europejczyków. Daje nam gwarancję bezpieczeństwa, a także czyni nas silniejszymi i bardziej odpornymi na przyszłe kryzysy. Zastanówmy się nad tym, jak udoskonalić tę inicjatywę, bo jak mówił (prezydent USA) Ronald Reagan - wolność jest zwykle dana na tylko jedno pokolenie. Nie traktujmy tego jako ostrzeżenie, ale jako wezwanie do działania; mamy wiele do zrobienia w kwestiach klimatu, biedy, migracji, bezpieczeństwa energetycznego i w wielu innych ważnych sprawach" - podkreślał marszałek Senatu.

"Myślmy więc i działajmy na rzecz wspólnej przyszłości, bo szczerze mówiąc, nie mamy innego wyjścia" - apelował.