30,6 proc. wyborców koalicji rządzącej uzasadniało zamiar oddania na nią głosu pozytywną ogólną oceną jej dotychczasowych rządów. 14,6 proc. głosowało na Zjednoczoną Prawicą, ponieważ "ich politycy są najbardziej wiarygodni, uczciwi, realizują swoje hasła wyborcze". 10,4 proc. respondentów głosuje na PiS, bo "dba o rodziny, dzieci, młodych ludzi"; 9,2 proc. bo dbają o zwykłych ludzi, często tych biedniejszych. 8,2 proc. za powód podało zadowolenie z własnych warunków życia pod tymi rządami; 8 proc. - dobry program zapomóg socjalnych, wyższe wynagrodzenia, a 7,6 proc. to, że dbają o emerytów, obniżyli wiek emerytalny. 6,7 proc. podkreśliło, że program ZP jest im bliski światopoglądowo.

Konfederacja ma szansę wnieść do polskiej polityki coś nowego?

Według CBOS wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej główną motywacją oddania głosu na tę partię, wymienianą przez 40,6 proc. wyborców, jest odsunięcie PiS od władzy. 16 proc. respondentów podkreśliło, że program KO jest im bliski światopoglądowo. 12,3 proc. ankietowanych odda głos na KO, bo uważa tę partię "za mniejsze zło". 11,4 proc. uznało, że politycy KO są najbardziej wiarygodni, uczciwi, realizują swoje hasła wyborcze; według 10,3 proc. są proeuropejscy, poprawią nasze relacje z UE i nasz wizerunek na świecie. 7,1 proc. uznało, że zapewniają/przywróciliby wolności obywatelskie, demokrację, poszanowanie prawa.

Reklama

Wyborcy Konfederacji WiN wskazywali najczęściej na zgodność ich światopoglądu z programem ugrupowania (30,2 proc.). 26,4 proc. uważa że, Konfederacja ma szansę wnieść do polskiej polityki coś nowego, jako że jeszcze nigdy nie rządziła i jest "spoza systemu", a reprezentują ją ludzie względnie młodzi. 10,4 proc. głosuje na Konfederację, dzięki ich liberalnej polityce gospodarczej. Według 9,8 proc. poprawią sytuację gospodarczą kraju.

40 proc. wyborców Trzeciej Drogi odda na nią głos dzięki zgodności programu koalicji z ich światopoglądem. 22 proc. wyraziło nadzieję, że koalicja wniesie do polskiej polityki coś nowego niż "duopol PiS-PO". 10,3 proc. ankietowanych zagłosuje na Trzecią Drogę z "braku lepszych opcji" i dlatego, że ich zdaniem Trzecia Droga to "mniejsze zło". Zdaniem 7,0 proc. poprawią sytuację gospodarczą kraju.

Lewica to najbardziej postępowa formacja

Najważniejszą motywacją osób zdecydowanych oddać głos na Lewicę była zgodność ich światopoglądu z jej programem (31,9 proc.). 21 proc. podało argument, że to najbardziej postępowa formacja, która zadba o prawa kobiet i społeczności LGBT. 11,6 proc. ankietowanych uważa, że politycy Lewicy są najbardziej wiarygodni, uczciwi i realizują swoje hasła wyborcze. Według 7,6 proc. trzeba odsunąć PiS od władzy, potrzeba zmiany. 7,1 proc. oceniło, że Lewica zadba o zwykłych ludzi.

Dwa badania „Aktualne problemy i wydarzenia” (399 i 400) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnych imiennych próbach pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Pierwsze badanie zrealizowano w dniach od 3 do 16 lipca 2023 roku na próbie liczącej 1004 osoby (w tym: 63,2 proc. metodą CAPI, 21,6 proc. – CATI i 15,2 proc. – CAWI). Drugie badanie zrealizowano w dniach od 14 do 27 sierpnia 2023 roku na próbie liczącej 1024 osoby (w tym: 61,9 proc. metodą CAPI, 24,8 proc. – CATI i 13,3 proc. – CAWI).CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.