W badaniu przeprowadzonym przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) respondenci byli pytani o to, jakiego wyniku wyborów się spodziewają.

Kto wygra wybory do Sejmu, a kto do Senatu?

Na pytanie, kto zdaniem badanych 15 października wygra wybory do Sejmu, 55 proc. respondentów odpowiedziało, że raczej Prawo i Sprawiedliwość i jego koalicjanci. 22 proc. odpowiedziało: raczej partie dzisiejszej opozycji. Tyle samo (22 proc.) odmówiło podania odpowiedzi lub zaznaczyło, że trudno powiedzieć.

Reklama

Na pytanie, kto wygra wybory do Senatu, zdania respondentów rozkładały się równomiernie. 35 proc. respondentów wskazała, że ich zdaniem wybory do Senatu wygra raczej Prawo i Sprawiedliwość wraz z jego koalicjantami. 33 proc. odpowiedziało, że raczej partie dzisiejszej opozycji, a 32 proc. zaznaczyła, że trudno powiedzieć, bądź odmówiła odpowiedzi na to pytanie.

"Prawo i Sprawiedliwość wyraźnie dominuje w prognozach dotyczących Sejmu, natomiast w przypadku Senatu respondenci spodziewają się raczej równowagi sił między PiS i jego koalicjantami a prawdopodobną koalicją partii opozycyjnych" - napisano w komunikacie do przeprowadzonego badania.

Akolici i zwolennicy o wyborczym zwycięstwie

Preferencje polityczne respondentów mają wpływ na to, kogo wskazywali jako prognozowanego zwycięzcę wyborów do Sejmu. 92 proc. zwolenników Prawa i Sprawiedliwości wskazało, że wybory wygra raczej Prawo i Sprawiedliwość. Tylko 1 proc. zwolenników PiS wskazało, że wygra opozycja, zaś 7 proc. odpowiedziało, że trudno powiedzieć bądź odmówiło udzielenia odpowiedzi.

Wśród zwolenników Koalicji Obywatelskiej tylko 22 proc. respondentów wskazała, że wybory do Sejmu wygra raczej Prawo i Sprawiedliwość, a 66 proc. odpowiedziało, że raczej wygra opozycja. 12 proc. respondentów odpowiedziało, że trudno powiedzieć, bądź odmówiło udzielenia odpowiedzi.

W prognozowaniu wyniku wyborów do Senatu wyraźnie większa grupa wyborców Prawa i Sprawiedliwości nie jest pewna zwycięstwa popieranego przez siebie ugrupowania. 64 proc. respondentów zaznaczyło, że wybory do Senatu wygra raczej Prawo i Sprawiedliwość, 12 proc. respondentów zaznaczyło, że wygra je raczej opozycja, a aż 24 proc. odpowiedziało, że trudno powiedzieć, bądź odmówiło udzielenia odpowiedzi.

Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej tylko 14 proc. respondentów odpowiedziało, że wybory do Senatu wygra raczej Prawo i Sprawiedliwość, zaś aż 72 proc. odpowiedziało, że wygra raczej opozycja. Tylko 14 proc. odpowiedziało, że trudno powiedzieć, bądź odmówiło udzielenia odpowiedzi.

Tylko wieś ma swojego faworyta

W komunikacie zaznaczono, że "ani wiek, ani płeć nie różnicują w znaczący sposób przewidywań, kto wygra wybory. Silne zróżnicowanie w zależności od miejsca zamieszkania pojawia się w przypadku jednej kategorii – mieszkańcy wsi zdecydowanie częściej (55 proc.) od innych przewidują zwycięstwo PiS, a wyraźnie rzadziej (16 proc.) – zwycięstwo opozycji".

Dodano także, że "im wyższe wykształcenie respondentów, tym większe jest prawdopodobieństwo, że jako zwycięzca wskazana zostanie opozycja, a im niższe, tym większe prawdopodobieństwo, że zostanie wskazane Prawo i Sprawiedliwość".

Badania przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL i zostało zrealizowano w dniach od 4 do 14 września 2023 roku na próbie liczącej 1073 osoby (w tym: 62,7 proc. metodą CAPI, 23,4 proc. – CATI i 13,9 proc. – CAWI).

Autorka: Iga Leszczyńska