Jak głosować w wyborach 2023?

Krok 1

Sprawdź adres komisji obwodowej, w której możesz oddać głos (może w tym pomóc wyszukiwarka obwodowych komisji wyborczych na stronie www.wybory.gov.pl – w menu znajdziemy: „Wyszukiwarka obwodów”).

Reklama

Krok 2

Udaj się do właściwej obwodowej komisji wyborczejz ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość (np. dowód osobisty). Jeżeli posiadasz zaświadczenie uprawniające do głosowania poza miejscem zamieszkania – zabierz je ze sobą.

Krok 3

Przedstawiając wymagane dokumenty (krok 2), odbierz karty do głosowania – po złożeniu podpisu na spisie wyborców otrzymasz dwie karty do głosowania: – jedną w wyborach do Sejmu i drugą w wyborach do Senatu.

Krok 4

Wypełnij karty do głosowania i wrzuć do urny znajdującej się lokalu wyborczym.

Wybory do Sejmu

Głosować możesz tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z wybranej listy.

Kiedy głos w wyborach do Sejmu jest nieważny?

Przyczyną nieważności głosu, jest:

  • oddanie głosu na więcej niż jedną listę, czyli postawienie znaku „x” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście;
  • nieoddanie głosu na którąkolwiek z list, czyli niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce;
  • postawienie znaku innego niż co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki.

Wybory do Senatu

Głosować możesz tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska wybranego kandydata.

Kiedy głos w wyborach do Senatu jest nieważny?

Przyczyną nieważności głosu, jest:

  • oddanie głosu na więcej niż jednego kandydata, czyli postawienie więcej niż jednego znaku „x” w kratkach obok nazwisk kandydatów;
  • nieoddanie głosu na któregokolwiek z kandydatów, czyli niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce;
  • postawienie znaku innego niż co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki.

Kiedy karta do głosowania jest nieważna?

Nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.

Jak postawić znak "x"

Pamiętaj, znak „x” to co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki.

ikona lupy />
Wybory 2023: jak głosować? / DGP