Harmonogram prac Sejmu 25 i 26 stycznia

Aktualny harmonogram prac Sejmu wygląda następująco:

  • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy – Kodeks wyborczy - uzasadnia poseł Bartosz Romowicz.
  • Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela - uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Wincenty Sławomir Broniarz.
  • Informacja Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za 2022 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Senioralnej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny - wystąpienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz posła Stanisława Szweda.
  • Ślubowanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Reklama

Porządek dzienny może być uzupełniony o:

  • Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2022 wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka - wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich oraz posła
  • Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych.

oraz o ewentualną uchwałę Senatu do ustawy:

  • Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2024.

Posiedzenie Sejmu - gdzie oglądać transmisję?

Transmisja z posiedzenia Sejmu w czwartek (25 stycznia 2024) jest dostępna m.in. na stronie internetowej Sejmu RP oraz na kanale YouTube Sejmu RP.