Jawne wysłuchania pięciorga kandydatów na prokuratora krajowego odbyły się w poniedziałek od godz. 10 do godz. 15. O rozstrzygnięciu podjętym przez zespół MS poinformowano na konferencji prasowej po godz. 17.30.

Minister sprawiedliwości-prokurator generalny Adam Bodnar powiedział podczas tej konferencji, że celem tego konkursu było, aby "społeczeństwo mogło zapoznać się z kandydatami", zaś "komisja konkursowa była w stanie wybrać najlepszą osobę". "Ja już w pewnym sensie jestem zobowiązany do wskazania panu premierowi tej osoby, która właśnie została wyłoniona w wyniku pras komisji konkursowej" - zaznaczył Bodnar.

"W wyniku dokonanego wyboru przedstawię odpowiedni wniosek premierowi" - powtórzył Bodnar. Jednocześnie zapewnił: "Chciałbym zadeklarować, że wszystkie kolejne konkursy na różne stanowiska będą przeprowadzane w podobny sposób kierując się zasadą przejrzystości i maksymalnej dostępności tych procedur konkursowych dla osób zainteresowanych".

Reklama

Wiceminister Ejchart powiedziała natomiast, że zespół MS po pięciu godzinach wysłuchań kandydatów oraz dwugodzinnej naradzie zdecydował o rekomendowaniu prok. Korneluka - "przy podziale głosów cztery do trzech". "To nie była prosta decyzja" - zauważyła wiceminister.

W połowie lutego br. prokurator generalny Adam Bodnar powierzył Kornelukowi pełnienie funkcji zastępcy prokuratora krajowego.

Decyzja Donalda Tuska

12 stycznia br. premier Donald Tusk powierzył obowiązki prokuratora krajowego prok. Jackowi Bilewiczowi. MS informowało wtedy, że minister sprawiedliwości-prokurator generalny Adam Bodnar w czasie spotkania z prokuratorem Dariuszem Barskim wręczył mu dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby czynnej 16 lutego 2022 r. przez poprzedniego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę "zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych".

Jak podkreśliło wtedy MS, "w efekcie od dnia przekazania powyższego stanowiska Prokuratora Generalnego, a więc od 12 stycznia 2024 r., Dariusz Barski pozostaje w stanie spoczynku, co powoduje niemożność sprawowania przez niego funkcji Prokuratora Krajowego".

Prokurator Barski protestuje

Z taką wykładnią nie zgodził się prok. Barski, który skierował skargę konstytucyjną do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów na podstawie których został odsunięty z funkcji. Prezydent Andrzej Duda mówił, że niezmiennie stoi na stanowisku, iż prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski, który "nie został skutecznie usunięty ze stanowiska". Andrzej Duda w połowie stycznia skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek ws. sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem RP a premierem i PG.

Jeszcze w styczniu minister Bodnar informował, że prok. Bilewicz ma sprawować funkcję przez dwa miesiące - po to, żeby "w tym czasie przeprowadzić otwarty konkurs". Prok. Bilewicz zapowiadał zaś, że nie będzie startować w konkursie. Jak wskazywał dotychczas w prokuraturze zajmował się współpracą międzynarodową i chciałby to kontynuować.