Opisywany przez nas projekt uchwały zdaje się potwierdzać to, co słyszeliśmy z ust polityków koalicji rządzącej, że nie będzie próby „siłowego” odbicia TK. Z treści wprost nie wynika nawet to, że wymienieni zostaną choćby trzej sędziowie dublerzy. Jest raczej wezwanie – i to do wszystkich sędziów – „o rezygnację, a tym samym o przyłączenie się do procesu demokratycznych przemian”. Praktyczny skutek uchwały może zawierać się we fragmencie dotyczącym tego, że cały trybunał w obecnym kształcie nie pełni swojej ustrojowej funkcji. Z jednej strony może to być dla rządu podkładka, by nie respektować orzeczeń obecnego TK, a z drugiej – presja na inne instytucje państwowe, by zachowały się podobnie (w innym przypadku mogłyby zostać posądzone o „naruszenie zasad legalizmu”).

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ