Na konferencji prasowej w Rzeszowie Iwaniak powiedział, że obywatelski projekt ustawy dotyczący renty wdowiej jest jednym z elementów programu Nowej Lewicy "Bezpieczny senior".

Jak zaznaczył, projektowane rozwiązania zapewnią to, że "w sytuacji, gdy jeden z małżonków umiera drugi może liczyć na zabezpieczenie kosztów stałych takich jak: czynsz, ogrzewanie domu, prąd". "Po prostu będzie mu starczać. I nie będzie musiał wybierać, czy zapłacić czynsz, czy zapłacić za prąd, czy kupić sobie jedzenie. Czy nie daj Bóg odstąpić od zakupów leków" - powiedział Iwaniak.

Dodał, że "grupą społeczną, która najbardziej ucierpiała na inflacji są emeryci, seniorzy".

Iwaniak zapowiedział, że przedstawiciele Nowej Lewicy będą teraz zbierać podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o rencie wdowiej. "Z tym projektem będziemy jeździć po Polsce przez najbliższe miesiące i będziemy zbierali podpisy. Już dzisiaj wiemy, że zainteresowanie wszystkich organizacji emerytalnych, senioralnych jest bardzo duże" - dodał.

Reklama

W październiku zapowiadając projekt obywatelski Iwaniak podkreślał, że obecnie renta rodzinna, w przypadku gdy umrze jeden ze współmałżonków, to jest 85 proc. wyższego świadczenia, a jego ugrupowanie proponuje, by było to 100 proc. wyższego świadczenia plus 25 proc. świadczenia emerytalnego, z którego się rezygnuje.

Przypominał wówczas, że Lewica złożyła w Sejmie projekt dotyczący renty wdowiej, ale - dodał - "jak większość inicjatyw opozycyjnych, trafił on do sejmowej "zamrażarki", stąd jego ugrupowanie chce przedstawić to rozwiązanie w projekcie obywatelskim.

Zgodnie z konstytucją inicjatywa ustawodawcza przysługuje grupie co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.

Przepisy ustawowe stanowią, że po zebraniu 1000 podpisów z poparciem dla obywatelskiego projektu ustawy pełnomocnik komitetu inicjatywy ustawodawczej zawiadamia marszałka Sejmu o utworzeniu komitetu. Jeżeli zawiadomienie odpowiada warunkom określonym w ustawie marszałek Sejmu, w terminie 14 dni od jego doręczenia, postanawia o przyjęciu zawiadomienia.

Tysiąc podpisów dołączonych do zawiadomienia stanowi część wymaganej liczby 100 tys. podpisów osób popierających obywatelski projekt ustawy. Projekt taki powinien być wniesiony do Sejmu w ciągu 3 miesięcy od dnia, w którym marszałek Sejmu wyda postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o powstaniu komitetu.

Autor: Alfred Kyc