Jak pokazuje wykres statista.com, wątpliwy tytuł firmy ukaranej najwyższą grzywną przypadł Amazonowi, kolejnemu członkowi GAFAM, czyli wielkiej czwórki. W lipcu 2021 r. luksemburski organ nadzoru danych nałożył na europejski oddział firmy technologicznej grzywnę w wysokości około 774 mln USD w cenach bieżących za „nieprzestrzeganie ogólnych zasad przetwarzania danych” zgodnie z RODO. Czwarte miejsce na liście najwyższych kar zajmuje WhatsApp, a za nim plasują się Google, Facebook i szwedzka firma modowa H&M.

Ramy regulacyjne RODO mają na celu zapewnienie użytkownikom większej kontroli nad ich danymi. Do tej pory RODO Enforcement Tracker wymienia 1507 indywidualnych naruszeń RODO, chociaż dane są najprawdopodobniej niekompletne, ponieważ nie wszystkie grzywny są upubliczniane.

ikona lupy />
Kary za naruszenie RODO / statista.com