Jak wynika z raportu "Podatki pod lupą: Jak odnaleźć się w labiryncie skomplikowanych przepisów podatkowych?", średnie koszty związane z wywiązywaniem się z obowiązków podatkowych w zakresie CIT w Polsce wynoszą 2,4% obrotu, co jest jednym z najwyższych wyników w UE - wyższe koszty odnotowano tylko na Cyprze (2,6%). Wyniki analizy polskiego systemu podatkowego w porównaniu do innych krajów z Europy i ze świata, wskazują na zbyt wysoki poziom skomplikowania polskiego systemu podatkowego. Przekłada się to bezpośrednio m.in. na trudności związane z wykonywaniem obowiązków podatkowych oraz z adaptacją do nowych regulacji, a także na liczne wątpliwości interpretacyjne.

Jak usprawnić polski system podatkowy?

"Żeby poprawić efektywność i transparentność systemu podatkowego, warto przyjrzeć się rozwiązaniom przyjętym w krajach z bardziej przejrzystymi systemami, takich jak Estonia, która słynie z uproszczonego podejścia do podatków. Kluczowe kroki to zastosowanie nowych technologii, jak na przykład sztuczna inteligencja, które mogą automatyzować i usprawniać procesy podatkowe. Uproszczenie przepisów i wydłużenie okresu vacatio legis mogłyby znacząco ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie biznesu i zmniejszyć ryzyko błędów, jednocześnie zapewniając odpowiednie wpływy budżetowe" - powiedział partner zarządzający działem Tax, Legal and People w PwC Polska Tomasz Kassel, cytowany w komunikacie poświęconym raportowi.

Reklama

Im prostsze podatki, tym więcej czasu na rozwijanie biznesu

Z badania przeprowadzonego badania przez Bank Światowy, na który powołuje się w swoim raporcie Parlament Europejski, wynika istotny związek pomiędzy czasem niezbędnym do wywiązania się z obowiązków podatkowych, a poziomem skomplikowania przepisów prawa podatkowego.

W Estonii, słynącej z uproszczonego systemu podatkowego czas poświęcony na wypełnianie obowiązków podatkowych nie przekracza średnio 50 godzin rocznie, podkreślono w materiale.

Polskie podatki na tle innych kranów

W zestawieniu Tax Complexity Index przygotowanym przez zespół badawczy z uniwersytetów w Paderborn i Monachium w Niemczech, za 2022 r. Polska znalazła się na drugim miejscu pod względem poziomu skomplikowania systemu podatkowego (na 64 kraje).

Kategorie składowe indeksu to: złożoność przepisów podatkowych uwzględniający 15 zmiennych, t.j. m.in.: stawka podatku, amortyzacja, podatek minimalny, zyski kapitałowe, dywidendy, czy ceny transferowe (według tej kategorii Polska ma trzeci najbardziej skomplikowany system przepisów podatkowych). Kolejna kategoria to złożoność systemu podatkowego, na który składa się 5 zmiennych, m.in. : wsparcie, płatność i składanie wniosków czy kontrole (Polska ma szósty najbardziej skomplikowany system podatkowy).

Zgodnie z rankingiem, najmniej złożone systemy podatkowe mają: Urugwaj (1.); Estonia (2.) i Szwajcaria (3.), natomiast najbardziej złożone: Peru (64), Polska (63) i Izrael (62).

Co zrobić, żeby było prościej?estoński

W ocenie PwC, do uproszczenia systemu podatkowego może przyczynić się:

- Prowadzenie stałej weryfikacji przepisów podatkowych w celu oceny na ile przepisy podatkowe są efektywne, biorąc pod uwagę przydatność danych gromadzonych przez organy podatkowe oraz ich wpływu na dochody budżetu państwa;

- Stałe konsultacje podatkowe: Regularne organizowanie spotkań z podatnikami, doradcami podatkowymi i innymi zainteresowanymi stronami w celu identyfikacji obszarów do usprawnień i uproszczeń w systemie podatkowym;

- Wydłużenie okresu vacatio legis: Zapewnienie podatnikom więcej czasu na przygotowanie się do zaadresowania nowych obowiązków podatkowych;

- Publikowanie wytycznych i wyjaśnień: Dostarczanie podatnikom praktycznych i zrozumiałych instrukcji i wyjaśnień w celu wsparcia ich w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych.

Z uwagi na dynamiczne zmiany w ustawach podatkowych, różnorodność pojawiających się rozporządzeń i wyjaśnień, a także wprowadzanie nowych rozwiązań legislacyjnych na poziomie unijnym, prawo podatkowe w Polsce pozostaje w stałym procesie ewolucji. Warto zatem szukać inspiracji w krajach o bardziej przyjaznych podatnikom rozwiązaniach, aby poprawić efektywność i przejrzystość systemu podatkowego, podsumowano.

PwC jest firmą doradczą, działającą w 151 państwach i zatrudniającą ponad 364 tys. osób. Dostarcza usług w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada biura w 7 miastach. Polskie spółki PwC zatrudniają niemal 5 tys. osób.

(ISBnews)