Spółki z udziałem Skarbu Państwa odpowiadają za wytworzenie 15 proc. PKB, stanowią około 40 proc. kapitalizacji warszawskiej giełdy i odpowiadają za ponad połowę indeksu WIG20. Spółki te są aktywne w niemal wszystkich sektorach gospodarki, a w niektórych dominują, jak np. w sektorze finansowym.

"To jest ogromny potencjał. Mandatem Ministerstwa Aktywów Państwowych jest trwałe zwiększanie wartości firm z uwzględnieniem polityki gospodarczej państwa. Ta dualność będzie miała różne zastosowanie w zależności od spółki" - powiedział.

Plany rozwoju dla spółek skarbu państwa

Reklama

Zdaniem ministra, spółki powinny mieć jasny plan działania skoncentrowany na rozwoju podstawowej działalności. Takie cele powinny być sprecyzowane na szczeblu sektorów, a później samych spółek. "Musimy położyć silny nacisk na zwiększenia wartości firm, bo bez tego ten drugi cel związany z polityką gospodarczą państwa jest niemożliwy" - uważa.

Szacunki wzrostu wartości spółek skarbu państwa

Minister Jaworowski szacuje, że gdyby spółki z portfela Skarbu Państwa doścignęły mediany wskaźników C/E w swoich sektorach, to wytworzyłyby dodatkowe 130 mld zł wartości.

"Z jakiegoś powodu nasze spółki nie osiągają jednak wysokich wskaźników cena/zysk. Za dużą część tej luki odpowiada zły corporate governance. Chcemy wspierać budowę polskich championów i droga do tego wiedzie przez corporate governance" - powiedział Jakub Jaworowski.

Pozycja polskich spółek w Europie

"Dzisiaj polskie spółki zajmują najwyższe miejsca w rankingach Europy Środkowo-Wschodniej. Ale już patrząc na całą Europę, to np. Orlen pod względem przychodów zajmuje dopiero 44 miejsce, kolejny PGE 232 miejsce. To mało, powinniśmy być znacznie więksi, powinniśmy mieć europejskich, globalnych czempionów" - dodał. Minister poinformował, że w resorcie aktywów państwowych działa zespół ds. wypracowania dobrych praktyk nadzorczych.

"Trwają już prace, zapraszamy ekspertów, firmy doradcze, dyskutujemy, zbieramy doświadczenia. Chcemy wykorzystać sprawdzone wzorce z innych krajów, przyglądamy się temu, jak różne rządy zarządzają swoimi aktywami" - powiedział.

pr/ osz/ pad/