Bank centralny Rumunii obniżył poziom stopy referencyjnej do rekordowo niskiego poziomu 1,25 proc. na nieplanowanym posiedzeniu w piątek. Od początku pandemii była to czwarta redukcja stóp procentowych. Mimo ostatniej redukcji stóp, rumuńskie wskaźniki są nadal wyższe niż w innych krajach Unii Europejskiej.