Konsensus rynkowy przewidywał utrzymanie stóp procentowych na dotychczasowych poziomach (główna nadal 0,1%).

Stopa lombardowa wynosi od 29 maja 2020 r. 0,50%, stopa depozytowa - 0,0%, a stopa redyskonta weksli - 0,11%, stopa dyskontowa weksli - 0,12% w skali rocznej, podano w komunikacie.

"Informacja po posiedzeniu RPP zostanie opublikowana dziś, 3 lutego 2021, o godz. 16:30 na stronie NBP.pl" - czytamy dalej.

RPP obniżyła stopy procentowe trzykrotnie w 2020 roku - łącznie o 1,4 pkt proc. w przypadku głównej stopy referencyjnej.