Konsensus rynkowy przewidywał utrzymanie stóp procentowych na dotychczasowych poziomach (główna nadal 0,1%).

"Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

* stopa referencyjna 0,50% w skali rocznej;

* stopa lombardowa 1,00% w skali rocznej;

* stopa depozytowa 0,00% w skali rocznej;

* stopa redyskonta weksli 0,51% w skali rocznej;

* stopa dyskontowa weksli 0,52% w skali rocznej;

Uchwała RPP wchodzi w życie 7 października 2021 r." - czytamy w komunikacie.

Na czwartek na godz. 15:00 zaplanowano konferencję prasową prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczącego RPP Adama Glapińskiego.

RPP: Celem podwyżki stóp przeciwdziałanie ryzyku trwale podwyższonej inflacji

W warunkach obecnie przyspieszającej gospodarki i korzystnej sytuacji na rynku pracy inflacja może utrzymać się na podwyższonym poziomie dłużej niż dotychczas oczekiwano, w związku z tym celem obniżenia inflacji do celu Narodowego Banku Polskiego (NBP) w średnim okresie Rada Polityki Pieniężnej (RPP) postanowiła podwyższyć stopy procentowe, podał bank centralny. NBP może nadal stosować interwencje na rynku walutowym, zaznaczono.

"W sytuacji prawdopodobnego dalszego ożywienia aktywności gospodarczej i korzystnej sytuacji na rynku pracy inflacja może utrzymać się na podwyższonym poziomie dłużej niż dotychczas oczekiwano. W takiej sytuacji powstałoby ryzyko utrwalenia się dynamiki cen w średnim okresie na poziomie wyższym od celu inflacyjnego. Dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP" - czytamy w komunikacie.

"Jednocześnie NBP może nadal stosować interwencje na rynku walutowym oraz inne instrumenty przewidziane w Założeniach polityki pieniężnej. Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych" - czytamy dalej.

W komunikacie wskazano, że pomimo iż część podażowych czynników podwyższających obecnie inflację wygaśnie w przyszłym roku to wzrost cen surowców, w tym energetycznych i rolnych, może nadal podbijać dynamikę cen w kolejnych kwartałach.

RPP podwyższyła stopę rezerwy obowiązkowej

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podwyższyła stopę rezerwy obowiązkowej do 2% z 0,5%, podał bank centralny.

"Jednocześnie Rada podjęła decyzję o podwyższeniu podstawowej stopy rezerwy obowiązkowej z 0,5% do 2,0%" - czytamy w komunikacie.

W marcu ub.r. RPP obniżyła stopę rezerwy obowiązkowej do 0,5% z 3,5% i jednocześnie podwyższyła jej oprocentowanie do poziomu stopy referencyjnej.

(ISBnews)