W najnowszym raporcie na temat inflacji w największych gospodarkach regionu Europy Środkowo-Wschodniej eksperci Goldman Sachs podwyższyli prognozę wzrostu stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego na najbliższe miesiące. "Cykl zakończy się na poziomie 4 proc." - wskazano, podczas gdy wcześniej spodziewano się 3 proc.

Z raportu wynika, że wzrosły też oczekiwania banku dotyczące podwyżek w Czechach, gdzie "szczytem ma być poziom 5 proc.", a nie jak dotychczas przewidywano 4,25 proc.

Goldman Sachs prognozuje też, że inflacja "pozostanie powyżej celów banków centralnych regionu zarówno w 2022 r., jak i przez rok przyszły".

"Dynamika inflacji bazowej jest bardzo podobna we wszystkich czterech gospodarkach Europy Środkowo-Wschodniej" - wskazano, odnosząc się do Polski, Czech, Węgier i Rumunii. Przyznano, że różnice wyglądają na duże - "od wysokiego +8,6 proc. rdr w Polsce do niskiego +6,6 proc. rdr w Czechach – różnice te wynikają przede wszystkim z różnic regulacyjnych i/lub podatkowych w podejściu do cen energii".

Reklama

W raporcie zwrócono uwagę, że w Polsce rząd podjął działania mające zniwelować wpływ wysokiej inflacji, które zaczną przynosić efekty w I kwartale. "W konsekwencji, choć polska inflacja jest obecnie wyższa niż w Czechach, spodziewamy się odwrócenia tej kolejności w nadchodzących miesiącach" - wskazano.