"Poza szokami związanymi z cenami surowców, handlu, nastrojów, kolejnym czynnikiem, który spowolni aktywność gospodarczą w regionie CEE i PKB jest normalizacja polityki pieniężnej. Normalizacja polityki pieniężnej w regionie jest bardziej zaawansowana niż w zachodniej części kontynentu - w strefie euro. Oczekujemy jednej lub dwóch podwyżek w Czechach, więcej na Węgrzech i również więcej podwyżek w Polsce - prawdopodobnie w kierunku 7 proc., jeśli nie wyżej" - powiedział Broyer podczas webinaru pt. "Russia-Ukraine Conflict: The Economic Impact On Western Europe And Central & Eastern Europe".

RPP rozpoczęła podwyżki stóp procentowych w październiku 2021 r. i podnosiła je co miesiąc. Łącznie po ośmiu podwyżkach - w tym majowej o 75 pb - główna stopa referencyjna wzrosła o 5,15 pkt proc. do 5,25 proc.

Reklama