"Komitet dąży do osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia i inflacji na poziomie 2% w dłuższym okresie. Dla wsparcia tych celów Komitet zdecydował się podnieść docelowy przedział stopy funduszy federalnych do 3-3,25% i przewiduje, że właściwe będzie stałe zwiększanie tego przedziału. Ponadto Komitet będzie kontynuował redukcję posiadanych przez siebie skarbowych papierów wartościowych oraz papierów dłużnych i zabezpieczonych hipotecznie, zgodnie z planami redukcji wielkości bilansu Rezerwy Federalnej wydanymi w maju. Komitet jest mocno zaangażowany w powrót inflacji do celu, jakim jest 2%" - czytamy w komunikacie.

Fed podwyższył prognozy inflacji PCE w USA na lata 2022-2024

Reklama

Inflacja PCE w USA wyniesie w tym roku 5,3-5,7% (wobec 5-5,3% oczekiwanych na 2022 r. w czerwcu br.), wynika z centralnej ścieżki projekcji Banku Rezerwy Federalnej (Fed).

Mediana prognoz na 2022 r. wynosi obecnie 5,4% (wobec 5,2% w czerwcowej projekcji).

Inflacja w tym ujęciu prognozowana jest na poziomie odpowiednio: 2,6-3,5% w 2023 r. (wobec 2,4-3% w projekcji czerwcowej) i 2,1-2,6% w 2024 r. (wobec 2-2,5% w czerwcowej projekcji) oraz 2-2,2% w 2025 r.

Mediana prognoz na lata 2023-2024 wynosi odpowiednio: 2,8% i 2,3% (wobec odpowiednio: 2,6% i 2,2% w projekcji czerwcowej) oraz 2% na 2025 r.

Fed podwyższył prognozy stopy bezrobocia w USA na lata 2022-2024

Stopa bezrobocia w USA wyniesie w tym roku 3,8-3,9% (wobec 3,6-3,8% oczekiwanych na 2022 r. w czerwcu br.), wynika z centralnej ścieżki projekcji Banku Rezerwy Federalnej (Fed).

Mediana prognoz na 2022 r. wynosi obecnie 3,8% (wobec 3,7% oczekiwanych w czerwcu).

Stopa bezrobocia prognozowana jest na poziomie odpowiednio: 4,1-4,5% w 2023 r. (wobec 3,8-4,1% w projekcji czerwcowej) i 4-4,6% w 2024 r. (wobec 3,9-4,1% w projekcji czerwcowej) oraz 4-4,5% w 2025 r.

Mediana prognoz na lata 2023-2024 wynosi odpowiednio: 4,4% i 4,4% (wobec odpowiednio: 3,9% i 4,1% w projekcji z czerwca) oraz 4,3% na 2025 r.