Obniżki stóp procentowych? W Polsce w najbliższym czasie mało prawdopodobne. Opublikowane w piątek sprawozdanie ze styczniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej nie wskazuje, by ktokolwiek z 10 członków RPP proponował wtedy cięcie stóp. Większość była za utrzymaniem ich bez zmian.

„Niektórzy członkowie Rady wyrażali opinię, że wobec nadal wysokiej rocznej dynamiki cen oraz podwyższonych oczekiwań inflacyjnych, a także oczekiwanego dalszego ożywienia popytu i podejmowanych działań fiskalnych, poziom stóp procentowych NBP jest zbyt niski dla zapewnienia powrotu inflacji do celu w średnim okresie oraz obniżenia oczekiwań inflacyjnych do poziomów spójnych ze średniookresowym celem inflacyjnym” – napisano w dokumencie.

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ