Za podwyżką o 200 pb opowiedziała się Joanna Tyrowicz, zaś przeciwko oddano 9 głosów.

W kwietniu br. Rada utrzymała stopę referencyjną na poziomie 5,75%.

RPP postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie w kwietniu br. Od listopada ub.r. RPP utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie po tym, jak we wrześniu i październiku obniżyła je łącznie o 100 pb - w przypadku głównej stopy referencyjnej: do 5,75%. We wrześniu zdecydowała się na pierwszą obniżkę stóp - o 75 pkt proc. do 6% w przypadku stopy referencyjnej.

(ISBnews)

Reklama