- Nasze biuro ekonomistów - i ja też podzielam tę tezę - jest zdania, że najbliższej obniżki stóp procentowych powinniśmy spodziewać się prawdopodobnie w pierwszym kwartale przyszłęgo roku i nie powinniśmy się też spodziewać podwyżek do tego momentu – mówi wiceprezes Credit Agricole Bank Polska.

Jak decyzje RPP wpływają na sytuację sektora MŚP?

- Małe i średnie przedsiębiorstwa. podejmują decyzje o wstrzymywaniu się w procesach inwestycyjnych Zresztą podobne zjawisko widać w całym rynku i całym sektorze – mówi Damian Ragan.

Jak podkreśla nasz rozmówca, z analizy raportów Biura Informacji Kredytowej wynika, że ostatnie 4 lata były trudnym czasem – poczynając od Covid-19, poprzez zmierzch ograniczeń pandemicznych i kryzys wynikający z wojny w Ukrainie.

Reklama

- Biorąc pod uwagę rozwój rynku kredytowego, poprzedni rok był najgorszy od czterech lat – zarówno dla biznesu agro, jak i dla biznesu w ogóle. Sam poziom stóp procentowych i niepewność to mocne czynniki hamulcowe – dodaje.

Więcej w materiale wideo.