W przypadku lokat odnawialnych, po zakończeniu terminu lokaty jest ona automatycznie odnawiana. Odsetki w takim przypadku powiększają zazwyczaj zgromadzony kapitał (kapitalizacja odsetek).

W przypadku lokat nieodnawialnych, po zakończeniu terminu, kapitał wraz z odsetkami zwracany jest na określony w umowie rachunek bankowy.

Zobacz też: