Testy warunków skrajnych ma duże znaczenie przy określeniu zagrożeń jakie mogą wystąpić w przypadku wystąpienia sytuacji progowych. Stress-testom poddawane są banki.

Celem testu warunków skrajnych w odniesieniu do banków jest ocena ich odporności na problemy z wypłacalnością w warunkach długotrwałej recesji. W tej sytuacji test opracowany jest w oparciu o możliwy, lecz mało prawdopodobny do spełnienia scenariusz warunków skrajnych.

Zobacz też: