Bipromet SA
Forma prawna spółka akcyjna
Lokalizacja ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice
Numer KRS
Prezes Tadeusz Karol Baj
Branża budownictwo
Giełda BIPROMET
ISIN Szablon:ISIN
Symbol akcji BPM
Strona internetowa

Bipromet S.A. jest przedsiębiorstwem inżynieryjno–budowlanym z ponad 60-letnią tradycją. Spółka realizuje kompleksowe usługi typu „Design and Build”, czyli, że oferuje usługi projektowe we wszystkich fazach realizacji inwestycji, od analiz techniczno-ekonomicznych po projekty wykonawcze i nadzory autorskie na potrzeby przemysłu, budownictwa przemysłowego i ogólnego, ochrona środowiska.

W skład Grupy Kapitałowej Bipromet S.A. wchodzą podmioty zależne:

  • Przedsiębiorstwem Budowlane Katowice S.A.
  • Bipromet Ecosystem sp. z o.o.

Grupa zatrudnia łącznie ponad 230 osób.

Podstawowy zakres działalności Grupy Kapitałowej Bipromet S.A. obejmuje:

  • kompleksowe, wielobranżowe usługi projektowe,
  • generalną realizację inwestycji i realizację inwestycji w formule „pod klucz”,
  • wynajem powierzchni biurowych.

W zakresie prac ogólnobudowlanych Grupa Bipromet S.A. jest wykonawcą hal produkcyjnych i magazynowych, supermarketów, obiektów użyteczności publicznej (osiedla mieszkaniowe, szkoły, baseny, hale sportowe).

W dziedzinie ochrony środowiska naturalnego firma projektuje i dostarcza kompletne linie technologiczne ograniczające emisję szkodliwych substancji do atmosfery, w szczególności instalacje odpylania gazów, elektrofiltry, reaktory do schładzania gazów.

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Bipromet S.A. zadebiutował w październiku 2007 r.