Współczynnik wypłacalności wskazuje na zdolność ochrony przed ryzykiem ponoszonym przez bank za pomocą kapitałów własnych.

Minimalna wartość współczynnika, która została przyjęta przez Międzynarodowy Komitet Nadzoru Bankowego wynosi 8 proc., co oznacza, że kapitał własny banku powinien wynosić co najmniej 8 proc. aktywów ważonych ryzykiem. Im wyższa wartość współczynnika wypłacalności tym ryzyko kredytowe ponoszone przez bank jest mniejsze.

Zobacz też:

Reklama