Wskaźnik rotacji należności zdefiniowany jest jako iloraz przychodów ze sprzedaży i przeciętnego poziomu należności.

gdzie:

Wskaźnik rotacji należności powinien mieścić się w przedziale od 7,0 do 10,0.

Niski poziom wskaźnika, czyli poniżej wartości 7 oznacza , że poziom należności jest wysoki, czyli, że przedsiębiorstwo nadmiernie kredytuje swoich klientów, co w praktyce oznacza długotrwałe zamrożeniem środków pieniężnych w należnościach.

Zobacz też: