KAR jest forum konsultacyjno – doradczym, działającym przy Związku Banków Polskich i zgodnie z jego statutem. Do głównych zadań KAR należy stworzenie i promowanie odpowiednich standardów przy obsłudze transakcji kartami płatniczymi i działania na rzecz rozwoju uczciwej konkurencji na rynku rozliczeń płatniczych. Instytucja ta zajmuje się także upowszechnianiem wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa transakcji przy użyciu kart płatniczych.

Komitet Agentów Rozliczeniowych