Investment Fund Managers SA
Forma prawna spółka akcyjna
Lokalizacja al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa
Numer KRS
Prezes Izabela Piecuch-Jawień
Branża usługi finansowe
Giełda IFM
ISIN Szablon:ISIN
Symbol akcji IFM
Strona internetowa

Investment Fund Managers S.A. jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. Przedmiotem podstawowej działalności Investment Fund Managers S.A. jest działalność związana z zarządzaniem funduszami oraz pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.

Akcje spółki IFM notowane są na alternatywnym rynku warszawskiej giełdy NewConnect od lipca 2013 r.