Zespół prasowy CBA przekazał, że funkcjonariusze Departamentu Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego od 3 kwietnia prowadzą kontrolę "określonych przepisami prawa wybranych procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie budowy Domu Polskiego we Lwowie".

Biuro poinformowało, że kontrola będzie przeprowadzona w terminach określonych w ustawie o CBA.

Zgodnie z przepisami ustawy kontrola powinna zakończyć się w terminie trzech miesięcy. W szczególnie uzasadnionych wypadkach jej czas może zostać przedłużony o okres wyznaczony przez szefa CBA, ale nie więcej niż o sześć miesięcy.(PAP)

Autor: Marcin Chomiuk

Reklama