Informacja o statystyce stosowania kontroli operacyjnych za zeszły rok wpłynęła do parlamentu, zamieszczono ją na stronach Sejmu i Senatu.

W 2017 wobec 6 osób, w 2018 wobec 100 osób, w 2019 wobec 140 osób…

"Informacja jest uzupełniona o tę liczbę osób, wobec których zarządzono kontrolę operacyjną w latach 2017-2022 za pomocą oprogramowania Pegasus" - powiedziała PAP rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak.

Reklama

"Nadto, w związku ze zgodą udzieloną w dniu 9 kwietnia 2024 roku przez ministra – koordynatora służb specjalnych, (...) mając na względzie, iż informacje te mogą być istotne dla prawidłowego funkcjonowania państwa, uprzejmie informuję, iż trzy służby w latach 2017-2022 stosowały kontrolę operacyjną urządzenia końcowego łącznie wobec 578 osób, przy czym w roku 2017 wobec 6 osób, w 2018 roku wobec 100 osób, w 2019 roku wobec 140 osób, w 2020 roku wobec 161 osób, w 2021 roku wobec 162 osób, a w 2022 roku wobec 9 osób" - głosi to uzupełnienie corocznej informacji PG.

Rzeczniczka PG, zapytana przez PAP o opublikowaną informację, wyjaśniła, że określenie "kontrola operacyjna urządzenia końcowego" odnosi się do zastosowania oprogramowania Pegasus.

W każdym przypadku inwigilacji była zgoda sądu

"Raport stanowi wykonanie obowiązku sprawozdawczego Prokuratora Generalnego wynikającego z art. 11 § 1 ustawy Prawo o prokuraturze w zakresie przedstawienia Sejmowi i Senatowi rocznej informacji o łącznej liczbie osób wobec których zarządzono kontrolę i utrwalanie rozmów lub kontrolę operacyjną za rok 2023. Raport ten został uzupełniony o dane dotyczące stosowania kontroli operacyjnej urządzenia końcowego w okresie od 2017 r. do 2022 r. , przez trzy służby, kontrole te dotyczyły 578 osób" - podała PAP prok. Adamiak, odnosząc się do przekazanej parlamentowi informacji.

Wcześniej we wtorek o liczbie ponad 500 osób, które w latach 2017-2021 były inwigilowane Pegasusem, poinformował w TVN24 minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Podał też, że w każdym przypadku inwigilacji Pegasusem ponad 500 osób była zgoda sądu na jego użycie. "Prokuratura bada to, czy te zgody nie były wyłudzane. W tym sensie, że jest jedną sprawą zwykła, rutynowa kontrola operacyjna, a inną jest inwigilacja takim systemem jak Pegasus. I czy sędziowie (...) mieli zawsze świadomość, jakie narzędzie będzie tutaj stosowane" - wyjaśnił.

O tym, że w najbliższym czasie do parlamentu - marszałka Sejmu i marszałka Senatu - trafi informacja dotycząca stosowania przez służby kontroli operacyjnej, w tym przy pomocy Pegasusa, mówił w ostatnich dniach również szef MS, prokurator generalny Adam Bodnar. "I wtedy będzie ujawniona cała kompleksowa liczba, jak często był stosowany Pegasus w Polsce" - zapowiedział minister.

W 2023 r. ABW wnioskowała "o kontrolę operacyjną" wobec 220 osób

Z kolei z corocznej informacji o kontrolach operacyjnych w 2023 r. wynika, że w ubiegłym roku "wszystkie uprawnione organy skierowały łącznie wobec 5973 osób wnioski o zarządzenie kontroli i utrwalanie rozmów lub wnioski o zarządzenie kontroli operacyjnej", z czego "sądy zarządziły kontrolę i utrwalanie rozmów lub kontrolę operacyjną wobec 5835 osób". Spośród wszystkich 5 tys. 973 osób, których dotyczyły te wnioski, w przypadku 116 osób nie uzyskano zgody prokuratora na taką kontrolę, zaś wobec 22 osób zarządzenia kontroli odmówił sąd.

Z przedstawionej informacji wynika, że w 2023 r. ABW wnioskowała "o kontrolę operacyjną" wobec 220 osób, Centralne Biuro Antykorupcyjne – 145 osób, Krajowa Administracja Skarbowa – 33 osób, Policja – 5233 osób, Służba Kontrwywiadu Wojskowego – 32 osób, Straż Graniczna – 114 osób, Żandarmeria Wojskowa – 78 osób. Łącznie wnioski tych służb "o kontrolę operacyjną" objęły 5855 osób.

Według przedłożonej informacji Inspektor Nadzoru Wewnętrznego, Służba Ochrony Państwa i Szef Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej w ubiegłym roku nie kierowały wniosków o zarządzenie kontroli operacyjnej. (PAP)

autorzy: Norbert Nowotnik, Marcin Jabłoński