Pismo nie pochodzi od Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a podpis Głównego Inspektora Sanitarnego został sfałszowany. GIS poinformował, że jest to próba rozpowszechniania dezinformacji oraz zasiania paniki. Żadne z opisanych w nim działań nie są prowadzone. Zawarte w wiadomościach informacje są nieprawdziwe i nie należy się do nich stosować.

Wiadomości przekazywane są z błędnego adresu "inspektorat@sanepidgov.pl" (brakuje kropki pomiędzy sanepid a gov).

GIS apeluje o rozwagę i szczególnie uważne weryfikowanie otrzymywanych informacji, zwłaszcza adresów mailowych nadawcy. O sprawie zostały poinformowane odpowiednie organy i służby.

Reklama

Autorka: Delfina Al Shehabi