W tym roku egzaminy maturalne przeprowadzane są w dwóch formułach. Tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących zdają egzaminy w nowej formule (Formuła 2023). Z kolei tegoroczni absolwenci techników, szkół branżowych II stopnia i abiturienci z wcześniejszych roczników zdają w starej formule (Formuła 2015).

Arkusze egzaminacyjne z zadaniami z języka angielskiego na poziomie podstawowym opublikowała na swojej stronie internetowej Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Co było na egzaminie z angielskiego w liceach?

Reklama

W arkuszu egzaminacyjnym rozwiązywanym przez licealistów znalazło się 12 zestawów zadań. Część z nich odnosiła się do nagrań. Wśród nich była rozmowa z archeologiem o jego pracy oraz rozmowa na temat tego jak należy dobierać kształt okularów do kształtu twarzy. Odnosiły się też do nagranych informacji m.in. na temat domu Agathy Christie, architekta Oscara Mendeza, który wykorzystuje plastikowe butelki z recyklingu do budowy domów, najwęższego domu na świecie oraz możliwości wynajęcia domu, który jak wygląda jak norka hobbita.

Abiturienci mieli też zadania odnoszące się do zamieszczonych w teście tekstów, m.in. fragmentu powieści kryminalnej Rhys Bowen "In Dublin's Fair City" (w Polsce opublikowanej pod tytułem "Dublin, moja miłość"), której bohaterka jest Molly Murphy, kobieta detektyw z Nowego Jorku przełomu XIX i XX wieku, podróżująca statkiem do Europy, opowieści o dzieciństwie i początkach kariery projektantki mody Very Wang i informacji o posiedzeniu rządu Malediwów, z udziałem prezydenta kraju, które odbyło się pod wodą - 3,8 metra pod powierzchnią oceanu i dotyczyło problemów związanych z globalnym ociepleniem.

Jedno z zadań polegało na napisaniu tekstu własnego. Maturzyści musieli napisać e-mail do kolegi, w którym mieli poinformować, że wygrali konkurs fotograficzny dla młodzieży. Mieli wyjaśnić powody uczestnictwa w tym konkursie, opisać, co przedstawia zwycięskie zdjęcie, zrelacjonować przebieg wręczania nagród, zachęcić kolegę do udziału w konkursie fotograficznym w przyszłym roku i napisać, w jaki sposób mogą pomóc mu przygotować się do tego konkursu. Tekst powinien zawierać od 80 do 130 słów.

Co było na egzaminie z angielskiego w technikach?

Z kolei w arkuszu egzaminacyjnym rozwiązywanym przez maturzystów z techników i szkół branżowych II stopnia znalazło się 10 zestawów zadań. Część z nich odnosiła się do nagrań i tekstów zamieszczonych w arkuszu. Większość z nich było tożsamych z zadaniami w arkuszu dla licealistów. Jedno z zadań polegało na napisaniu tekstu własnego. Tak jak, maturzyści z liceów, mieli napisać e-mail na temat wygrania konkursu fotograficznego.

Niezależnie czy egzamin z angielskiego na poziomie podstawowym był zdawany w starej, czy w nowej formule, trwał 120 minut.

Maturzyści z liceów za rozwiązanie wszystkich zadań mogli maksymalnie otrzymać 60 punktów, a maturzyści z techników i szkół branżowych 50 punktów.

Matura 2023: Jakie egzaminy przed abiturientami?

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu takich egzaminów. Wśród przedmiotów do wyboru, zdawanych na poziomie rozszerzonym, są m.in. języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Wszyscy tegoroczni abiturienci muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Kiedy wyniki matur?

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.

Centralna Komisja Egzaminacyjna 7 lipca ogłosi wyniki tegorocznych matur. Tego też dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki.

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka