Matura z biologii. Gdzie szukać arkuszy CKE?

Egzamin maturalny z biologii na poziomie rozszerzonym rozpoczął się o godz. 9.00. Na rozwiązanie arkuszy zdający mieli 180 minut.

Jakie zadania były na maturze z biologii w tym roku? O tym przekonamy się już około godz. 14.00, gdy CKE opublikuje arkusze egzaminacyjne na swojej stronie internetowej, a zaraz potem będziecie je mogli znaleźć także w naszym serwisie.

Reklama

Matura z biologii w dwóch formułach

Podobnie jak z pozostałych przedmiotów także do matury z biologii są dwa arkusze – w formule 2015 i 2023. Do pierwszej z nich przystępują absolwenci 3-letnich liceów i 4-letnich techników. Wśród tej grupy ponad 18 tys. osób wybrało biologię jako przedmiot dodatkowy.

Do matury w formule 2023 przystępują natomiast absolwenci 4-letnich liceów, którzy kończyli wcześniej 8-letnią szkołę podstawową. Biologię wybrało prawie 38 tys. z nich.

Matura 2023: Biologia jako przedmiot dodatkowy

Jeden egzamin maturalny z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym musi zaliczyć każdy maturzysta, by zdać egzamin dojrzałości w 2023 roku. Biologia jest jednym z przedmiotów dodatkowych, które można było wybrać. By zaliczyć maturę z biologii, wystarczy podejść do egzaminu – na poziomie rozszerzonym nie ma określonych progów zdawalności, dlatego wystarczy, że maturzysta pojawi się na egzaminie, a zostanie on zaliczony.

Matura 2023: Kiedy wyniki? Najważniejsze terminy

Przypomnijmy, że sesja pisemna matury 2023 potrwa do 23 maja. Od wczoraj trwają też egzaminy ustne. Każdy maturzysta musi zdać w tej formie język polski i wybrany język obcy. By zaliczyć egzamin, trzeba uzyskać minimum 30 proc. punktów. Sesja ustna matury potrwa do 23 maja.

W ramach tegorocznego egzaminu dojrzałości przewidziano również sesję dodatkową – w dniach od 1 do 19 czerwca. Do matury w tym terminie mogą przystąpić osoby, które z ważnych przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogły tego zrobić w sesji głównej.

Wyniki matury 2023 poznamy już 7 lipca. CKE opublikuje je wówczas online, a maturzyści będą mieli indywidualny dostęp do swoich rezultatów. Także 7 lipca CKE przekaże wyniki do szkół.